10 Jaar Van Eeckhoutte ICT/IE-advocaat

Het was op een zomerse namiddag in het najaar van 2002, kort na mijn terugkeer van een trip naar Cuba, dat ik hoorde dat het ICT-bedrijf, e-Novate, waar ik als projectleider in dienst was, op de fles was gegaan. e-Novate was een van de laatste slachtoffers van de internet bubble die een paar jaar daarvoor was uiteengespat.

Zo kwam na welgeteld negen maanden een abrupt einde aan mijn escapade naar de ICT. Nu ik aan geschiedschrijving doe, bestempel ik die periode tijdens borrelpraat graag als een 'uitstapje', na een carrière van circa acht jaar als advocaat sinds 1993. Het predicaat uitstapje maakt mijn terugkeer naar de advocatuur logisch. De waarheid is echter dat ik mijn baan bij e-Novate zo leuk vond dat, als het bedrijf niet was failliet gegaan, ik er als ICT'er was blijven zitten en mijn technische ambities had vormgegeven.

Ik geef credits aan mijn toenmalige baas, Michel Bakker, die me visionair een loopbaan als zelfstandig ICT-advocaat voorspelde en voor mij een eerste opdracht versierde bij een bekend beursmediabedrijf, waar ik al enkele internetprojecten voor had uitgevoerd (en in het kader daarvan terloops een juridisch adviesje had gegeven). Dat bedrijf behoort nu, een decennium later, nog steeds tot mijn trouw cliëntenbestand.

Ik heb met alle cliënten gestreefd naar een langdurige samenwerking. En nog steeds propageer ik dat een directe open lijn, flexibiliteit, pro-actieve werkhouding en uiteraard deskundigheid, de sleutels vormen tot een duurzame relatie. Ik ben nu tien jaar als zelfstandig ICT/IE-advocaat en route en kan met trots bogen op zeer veel succesvol afgeronde zaken.

Natuurlijk vertegenwoordig ik in of buiten de rechtzaal bedrijven, voornamelijk vennootschappen, wat op zich koele business lijkt; de verdediging van mededingingsrechtelijke posities en principes. Toegeven, het gaat uiteindelijk om de centen. Maar, dat is de buitenkant. Mijn contacten verlopen meestal met leuke, inspirerende en soms knotsgekke executives. Een vrolijk gemoed laat zich zonder meer prima combineren met zakelijkheid. Aangezien ook die mannen en vrouwen de afgelopen jaren mijn werk zo aangenaam hebben gemaakt, is het nu tijd om oprecht tegen hen te zeggen: dank je!

Ik heb gemeend mijn tienjarige onderneming als ICT/IEadvocaat als mijlpaal te bezegelen met deze jubileumuitgave: FILIP.

Het bevat een bloemlezing van artikelen en annotaties over ICT-, internetrecht en intellectuele eigendomsrechten, die ik in het afgelopen decennium heb gepubliceerd.

Voor de knipoog naar andere covers van zelfbenoemde heerlijkheden, heb ik geen andere rechtvaardiging dan dat ik als ICT/IE-advocaat het gezicht ben van mijn vennootschap en het genoegen van alle zaken die ik voor velen van u heb mogen behandelen, geheel het mijne was. PS: een gratis exemplaar van het boek is op verzoek nog verkrijgbaar.

© mr. F.J. Van Eeckhoutte, ICT/IE-advocaat, Amersfoort
www.vaneeckhoutteadvocaten.nl