Databankenrecht

Databankenrecht

De wetgever geeft in artikel 1 Databankenwet (Dw) een definitie van een databank, die bottomline neerkomt op een grote kaartenbak met keurig geordende kaartjes, waarbij fors is geïnvesteerd in de samenstelling van die kaartenbak. Het gaat om de gegevensverzameling als zodanig en niet om wat er op die kaartjes zelf staat. Want, daar geldt het auteursrecht voor. Het databankrecht ontstaat op het moment waarop de productie ervan is voltooid en duurt pakweg vijftien jaar. De realiteit is dat een gegevensverzameling niet altijd een databank is in de zin van de wet. En al zeker niet als het gaat om compilaties die met behulp van een computer te raadplegen zijn of andersoortige elektronische gegevensverzamelingen die als spin-off zijn ontstaan. Maar wie zgn. databankrechten bezit, heeft in de Europese Economische Ruimte het exclusieve recht op exploitatie, waaronder licentieverlening op het opvragen en hergebruiken van de databank of een substantieel deel daarvan.

De producent van de databank of in feite diegene die het risico draagt van de voor de databank te maken investering, kan stopzetting van illegaal gebruik van zijn databank afdwingen via de rechter. Gezien het spoedeisende karakter van dergelijke zaken, zal dat meestal een kortgeding zijn. Illegaal gebruik is iedere handeling die in strijd is met de normale exploitatie van de databank of die ongerechtvaardigde schade toebrengt aan de (commerciële) belangen van de producent. Een databank 'melken' mag dus ook niet. Van Eeckhoutte is uitstekend geoutilleerd om dergelijke inbreukmakers civielrechtelijk aan te pakken.

Praktijk cases

Van Eeckhoutte ICT/IE advocaten - ICT/IP lawyersVan Eeckhoutte ontdekte voor haar cliënte Lycaeus BV dat Jupeca (een deurwaardersvereniging) een substantieel deel van het juridisch woordenboek van Lycaeus had gekopieerd en publiceerde op haar eigen website. Na sommatie haalde Jupeca bakzeil en verwijderde Lycaeus' woordenboek van haar website.

Van Eeckhoutte ICT/IE advocaten - ICT/IP lawyersNa uitvoerige research kon Van Eeckhoutte bewijzen dat XXL Nutrition persoonsgegevens uit de databank van zijn cliënte had ontvreemd en had gebruikt voor het ongevraagd versturen van reclame (spam). De wederpartij maakte inbreuk op het databankrecht door het gebruiken van de informatie uit de db en het omzeilen van de technische beschermingsmaatregelen. De zaak werd buiten de rechtbank afgedaan onder andere met een schadevergoeding.

Van Eeckhoutte ICT/IE advocaten - ICT/IP lawyersVan Eeckhoutte adviseert uitgevers en publicisten bij oinder andere de vraag of de overname op de eigen website en in eigen magazines van lijsten van andere uitgevers behoort tot het zgn. verboden hergebruik van de databank. Zo rees de vraag of Reed Business mocht verbieden om een klein gedeelte van de inhoud van haar Top-500 (best presterende bedrijven) te hergebruiken. Daarbij kwam aan de orde of die Top-500 überhaupt een databank is in de zin van de Databankenwet.

Van Eeckhoutte ICT/IE advocaten - ICT/IP lawyersKPN sprak cliënte, aan, omdat zij beweerdelijk een databank met videoclips van Klassetv.nl, eigendom van KPN, hergebruikte in een van haar producten. Cliënte is een bekende uitgever van vnl. elektronisch uitgegeven onderwijsmateriaal. Van Eeckhoutte kon aantonen dat hoewel zijn cliënte een reeks identieke clips publiceerde, er van enige inbreuk op de rechten van KPN geen sprake was. KPN berustte in de kwestie. De zaak werd niet voor de rechter gebracht.

Wat links terzake

Wiki over Databankenrecht
Databankenwet
Databankenrecht
Databankenwet
Ius Mentis Database rights

Wat teksten terzake

Databankenrecht en open source databanken (OSD's), Filip Van Eeckhoutte cs.
Juridische aspecten van de digitale Bibliotheek, J. Dijkstra cs.
Afzonderlijke toegankelijkheid van niet-elektronische databanken, Filip Van Eeckhoutte
Content Syndication na NU.nl/ANP, Filip Van Eeckhoutte