Handels- en verbintenissenrecht

Handelsrecht

Als onderdeel van de Corporate praktijk ziet het handelsrecht op de betrekkingen met handelspartners, zoals leveranciers, distributeurs, transporteurs, resellers en andere afnemers. In incasso- en nakomingszaken, evenals zaken waarin op grond van een overeenkomst schadevergoeding wordt gevorderd, biedt het Burgerlijk Wetboek de nodige handvatten. Per 1 januari 1992 is het verdrag van Wenen in werking getreden, waarin tussen verdragsluitende staten een uniforme regeling voor de koop van roerende zaken tot stand werd gebracht. Aan dat zgn. Weense Koopverdrag zitten wat haken en ogen, hetgeen verklaart waarom dat verdrag in algemene voorwaarden vaak wordt uitgesloten. Voor exotische gevallen als regresrecht, agentuur en assurantiën geldt het Wetboek van Koophandel (WvK).

Het is in deze deelpraktijk dat de handelsinfrastructuur van vennootschappen wordt opgetuigd met hanteerbare en aanvaardbare modelcontracten voor MKB en Enterprises, algemene voorwaarden voor dienstverlening en/of levering van goederen, en andere handelscontracten. Van Eeckhoutte adviseert over en redigeert maatwerkovereenkomsten, letters of attorney (volmachten), retail and license agreements, en intentieverklaringen (LOI) in het Nederlands, Frans of Engels. Hij werkt op basis van best practice, met de meeste ervaring voor ondernemingen die in de ICT-branche opereren of waarbij intellectuele eigendomsrechten (zoals merken) een belangrijke asset vormen.

Praktijk cases

Van Eeckhoutte ICT/IE advocaten - ICT/IP lawyersICT advocaat Van Eeckhoutte behandelt ook Corporate zaken, van overnames tot handelskwesties, zoals buitengerechtelijke of gerechtelijke incasso. Wederpartij Alami weigerde om aan Cable1 achterstallige facturen te betalen. Deze incassokwestie dreigde voor de rechter te komen, maar werd uiteindelijk onderling opgelost.

Van Eeckhoutte ICT/IE advocaten - ICT/IP lawyersIn een handelsconflict met Compusoft België en Nederland, heeft Van Eeckhoutte namens Bouwcenter Filippo met succes de verdediging gevoerd. Ten onrechte viel Compusoft Filippo aan op misbruik van een softwarelicentie. Lees het vonnis hier.

Van Eeckhoutte ICT/IE advocaten - ICT/IP lawyersVan Eeckhoutte heeft namens Stichting Cable1 Promotie en Racing Team met succes een incassokortgeding gevoerd tegen CEB Nederland BV m.b.t. de niet-naleving van betalingsverplichtingen uit hoofde van een sponsorcontract. Zie het vonnis hier.

Van Eeckhoutte ICT/IE advocaten - ICT/IP lawyersVan Eeckhoutte heeft via een gewonnen gerechtelijke uitspraak voor een uitvinder van een medisch apparaat een deugdelijke afrekening van royalty's bewerkstelligd. Gedaagde werd veroordeeld tot ruim € 30.000,- plus proceskostenveroordeling. Zie het vonnis hier.

Van Eeckhoutte ICT/IE advocaten - ICT/IP lawyersEen Nederlandse vrouw die op diverse veilingssites, zoals eBay onder verschillende pseudoniemen handelde, verkocht op die sites merkproducten die niet door cliënte in de EER in het verkeer waren gebracht, maar door haar uit de USA waren geïmporteerd.. Een sommatiebrief volstond om deze parallelimport te stoppen.

Wat links terzake

Wiki over Handelsrecht
Vereeniging Handelsrecht
Uitgeverij Paris
aantekeningen handelsrecht

Wat teksten terzake

Kroniek Handelsrecht (B)
Handelsrecht, B. Wessels
Elektronisch Handelsrecht:
Opkomst en ondergang van het handelsrecht, R.J.Q. Klomp
Het Weens Koopverdrag en dwingend internationaal recht, K. Van Nuffel